Prejsť na obsah

Privítali sme záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ

1minút, 50sekúnd

Po dvoch pandemických rokoch, počas ktorých sme sa s maturantmi a ďalšími uchádzačmi o univerzitné štúdium stretávali len virtuálne, sme v piatok 10. februára 2023 zorganizovali opäť „klasický“, teda prezenčný Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V tradičnom termíne, teda posledný piatok pred začiatkom letného semestra, sme v priestoroch fakultného „mestečka“ na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc privítali niekoľko stoviek záujemkýň a záujemcov o štúdium na našej fakulte. Najväčší záujem bol o informácie súvisiace so štúdiom psychológie, cudzích jazykov, masmédií, slovenčiny či politológie, na množstvo otázok však odpovedali zástupcovia všetkých študijných programov. Opäť sa teda potvrdilo, že záujem o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach je stabilne vysoký.
Veríme, že v septembri sa s mnohými z dnešných návštevníkov stretneme už ako s našimi študentkami a študentmi.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ

KAA na DOD FF UPJŠ 2023

Tohtoročný program Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci Katedry anglistiky a amerikanistiky otvorila veľmi zaujímavá prednáška pani Mgr. Barbory Tricoire – vedúcej kancelárie Generálneho riaditeľstva pre  preklad na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave – na tému „Preklad  pre EÚ inštitúcie: kariérne možnosti a požadované zručnosti“.
Nielen potenciálni budúci tlmočníci a prekladatelia, ale aj záujemcovia o štúdium angličtiny a francúzštiny si následne mohli v budove Platón otestovať svoje jazykové znalosti, pohovoriť si s lektormi a vyskúšať si tlmočenie v profesionálnych tlmočníckych kabínkach. Naše študentky a študenti im tiež poskytli všetky potrebné informácie o štúdiu na katedre a podávaní prihlášok na štúdium.
Tešíme sa, že sme sa mohli opäť stretnúť osobne.

Mgr. Adriana Saboviková, PhD.
odborná asistentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ