Prejsť na obsah

Nové absolventky programu dvojitých diplomov

1minút, 41sekúnd

 

K medzinárodným úspechom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach možno prirátať i realizáciu magisterského štúdia dvojitých diplomov. Ďalšou absolventkou tohto programu sa stala Mgr. Romana Grajcárová, ktorá absolvovala svoje štúdium na základe Zmluvy o medzinárodnej spolupráci a o vytvorení vzdelávania v medzinárodnom partnerstve s cieľom vydávania dvojitého diplomu pre magisterský stupeň štúdia, študijný program Anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie (Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).

Svoje štúdium v zahraničí tak mala možnosť absolvovať na inštitúte, ktorý je súčasťou prestížnej EMT (European Master’s in Translation) siete univerzít a vysokých škôl, teda na Univerzite v Štrasburgu. Náročným štúdiom, ktoré pani magisterke iste prinieslo veľa nenahraditeľných skúseností ju sprevádzala jej školiteľka PhDr. Mária Paľová, PhD., ktorá je taktiež predsedníčka správnej rady Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. Vďaka jej dlhoročnému pôsobeniu  na poli frankofónie môžu naši študenti realizovať i tento program dvojitých diplomov a majú možnosť sa zúčastňovať viacerých výmenných programov a podujatí, či už je to v rámci projektu Erasmus+ alebo rôznych iných.

5. decembra 2019 jej odovzdal diplom vo vyššie uvedenom študijnom programe riaditeľ a radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jean-Pierre Jarjanette. Slávnostná ceremónia sa konala v priestoroch francúzskej vysokej školy Mod´Spé Paris Europe Central v Bratislave. Pri odovzdávaní diplomu Filozofickú fakultu UPJŠ zastupovala prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD..

Mgr. Grajcárovej srdečne blahoželáme a želáme jej veľa pracovných i osobných úspechov.

Autor textu: PaedDr. Eva Zuzana Jenčušová
Autor fotografií: Marine Gobet


Študuj na UPJŠ