Prejsť na obsah

KAA FF UPJŠ na Európskom dni jazykov v Miškovci

1minút, 2sekúnd

 

Štyria zástupcovia Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach navštívili 24. septembra 2021 podujatie Európsky deň jazykov, ktoré organizovala Knižnica Lőrinca Szabóa v Miškovci. Stretnutie bolo skvelou príležitosťou na zoznámenie sa s nadšencami cudzích jazykov, ktorí sa zaujímali o prácu akreditovaného tlmočníka EÚ. Náš kolega Mgr. Roman Gajdoš predviedol konzekutívne tlmočenie s jednou z našich absolventiek Mgr. Biankou Žigraiovou (AJFJEIEm), ktorá striedavo prekladala jeho prezentáciu do maďarčiny z anglického, francúzskeho a slovenského jazyka. Mgr. Július Rozenfeld, PhD., predstavil podrobnosti o práci KAA FF UPJŠ a hovoril o príležitostiach, ktoré naša fakulta a univerzita ponúkajú študentom, a spolu s Dr. h. c. doc. Mgr. Slávkou Tomaščíkovou, PhD., odpovedali na ich otázky.

Naše poďakovanie patrí organizátorkám podujatia – pani Éve Kováts a pani Erike Pálfi, za ich pozvanie na toto podujatie a za ich pohostinnosť. Zároveň ďakujeme našej skvelej absolventke Bianke za ochotu odprezentovať vedomosti a zručnosti získané na našej katedre.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ