Prejsť na obsah

Doktorandka KAA FF UPJŠ nás reprezentovala na ESSE PhD. sympóziu v Mainzi

0minút, 47sekúnd

Mgr. Frederika Pekarčíková, študentka 3. ročníka doktorandského štúdia v programe britské a americké štúdiá na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, úspešne reprezentovala našu fakultu a univerzitu na Sympóziu doktorandov v rámci 16. konferencie Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (European Society for the Study of English – ESSE 16th Conference Mainz 2022), ktorú v dňoch 29. 8. – 2. 9. 2022 organizovala Univerzita Johannesa Gutenberga v Mainzi.
Po tom, ako bol jej abstrakt vybraný vedeckým výborom konferencie, Frederika vystúpila s témou Postmileniárne senzibility v anglofónnych literatúrach: Dialogizmus, intertextualita a metamoderná senzibilita v Kvartete ročných období od Ali Smith.
Študentke a jej školiteľke doc. Mgr. Soni Šnircovej, PhD., blahoželáme a Frederike želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Certifikát

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ