Prejsť na obsah

Seminár EU 4 My Region na KAA FF UPJŠ

0minút, 57sekúnd

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – v spolupráci s European House, občianskym združením sídliacim v Budapešti – spoluorganizovala 5. decembra 2019 seminár pod názvom EU 4 My Region pre študentov v študijnom programe anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Seminár bol posledným zo série podujatí, v rámci ktorých partnerské univerzity z Temešváru, Osijeku a Olomouca diskutovali o možnostiach spolupráce pre budúcnosť EÚ. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšenie občianskej angažovanosti v témach regionálneho rozvoja, zvyšovania zamestnanosti, environmentálnej ochrany a lepšieho využitia eurofondov v týchto oblastiach.
Naši partneri zo zahraničia mali možnosť presvedčiť sa o kvalite našich študentov, ktorí sa aktívne zapájali do diskusií a prišli s veľmi dobrými nápadmi na riešenie aktuálnych problémov. Veríme, že toto úspešné podujatie bolo prvým krokom na ceste dlhej a prospešnej spolupráce s European House.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ