Prejsť na obsah

Vydarený Ples Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

0minút, 54sekúnd

 

Uplynulý víkend patril Plesu Filozofickej fakulty UPJŠ, ktorý sa konal v sobotu 25. januára 2020 v Dome umenia pod záštitou Študentskej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Rada by som sa poďakovala pani dekanke FF UPJŠ prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc., a celému vedeniu našej fakulty za maximálnu podporu tohto podujatia a pánovi prodekanovi prof. PhDr. Eugenovi Andreanskému, PhD., aj za aktívnu účasť na plese.
Rekordných 318 hostí – medzi nimi študenti, absolventi aj ľudia mimo našej univerzity – si ples veľmi pochvaľovali a nás, organizátorov, mimoriadne teší, že sme mali len pozitívne ohlasy. Môžem s hrdosťou povedať, že Filozofická fakulta UPJŠ sa vie dobre a kultivovane zabávať. Naši hostia budú na ples – podľa vlastných slov – dlho spomínať.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a veríme, že Ples Filozofickej fakulty UPJŠ sa stane peknou a príjemnou spoločenskou tradíciou.

Bc. Simona Daňková
predsedníčka Študentskej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ