Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ zvýšila počet mediálnych výstupov o takmer 50 percent

2minút, 0sekúnd

 

Rok 2019 bol z hľadiska mediálnych výstupov pre Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach opäť úspešnejší ako ten predchádzajúci. Ak v roku 2017 médiá o našej fakulte informovali celkovo 303-krát, v roku 2018 to bolo už 359-krát a vlani sa v médiách objavilo spolu 537 výstupov zameraných na činnosť našej fakulty a jej jednotlivých katedier, teda o 178 výstupov (49,59 %) viac ako v roku 2018 (v porovnaní s rokom 2017, keď si fakulta pripomínala 10. výročie svojej existencie, je to až o 234, teda o 77,23 % výstupov viac). Z hľadiska štruktúry dominovali správy publikované v online médiách (v zátvorkách sú uvedené rozdiely oproti roku 2018):
•  tlačové/printové médiá (noviny a časopisy): 95 (+ 18),
•  elektronické médiá (rozhlas a televízia): 89 (– 15),
•  internetové/online médiá (spravodajské portály, TASR, SITA a pod.): 246 (+ 139),
•  tlačové správy: 29 (+ 14),
•  články určené verejnosti, publikované v sekcii Zo života fakulty: 78 (+ 22),
•  spolu za rok 2019: 537 mediálnych výstupov.

Od 1. novembra 2015, keď boli zriadené pozície poradcov dekanky pre oblasť medializácie práce a života Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, evidujeme 1 629 mediálnych výstupov.

Pokiaľ ide o participáciu jednotlivých organizačných zložiek na mediálnych výstupoch FF UPJŠ v roku 2019, najväčší počet výstupov zaznamenala Katedra histórie FF UPJŠ nasledovaná fakultou ako celkom (označenou ako „Dekanát FF UPJŠ“), Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a Katedrou politológie FF UPJŠ, ktorá si pripísala najväčší prírastok oproti roku 2018 (v zátvorkách) – tieto katedry sa najvýraznejšou mierou zaslúžili o celkový nárast počtu mediálnych výstupov fakulty oproti roku 2018 (spolu o 180 výstupov):
•  Katedra histórie FF UPJŠ: 133 (+ 39),
•  Dekanát FF UPJŠ: 116 (– 10),
•  Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ: 109 (+ 57),
•  Katedra politológie FF UPJŠ: 108 (+ 84),
•  Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ: 35 (– 6),
•  Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ: 9 (+ 4),
•  Katedra psychológie FF UPJŠ: 8 (+ 6),
•  Katedra klasickej filológie FF UPJŠ: 6 (+ 6),
•  Katedra sociálnej práce FF UPJŠ: 4 (– 5),
•  Katedra germanistiky FF UPJŠ: 3 (+ 1),
•  Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ: 3 (+ 3),
•  Katedra pedagogiky FF UPJŠ: 2 (+ 2),
•  Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ: 1 (– 1),
•  Centrum jazykovej prípravy: 0 (– 2),
•  Tlmočnícky ústav: 0 (0).

Spracoval:
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ