Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ v roku 2020 opäť zvýšila počet mediálnych výstupov

2minút, 2sekúnd

 

Pandemický rok 2020 negatívne ovplyvnil výsledky takmer v každej oblasti spoločenského života. Pre Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach bol však z hľadiska mediálnej prezentácie a počtu mediálnych výstupov opäť úspešnejší ako predchádzajúci rok, čím sa potvrdila rastúca tendencia zaznamenávaná kontinuálne od roku 2017, keď masové médiá o našej fakulte informovali celkovo 303-krát, v roku 2018 to bolo už 359-krát a v roku 2019 sa v médiách objavilo spolu 537 výstupov zameraných na činnosť našej fakulty a jej katedier. Vlani sme tento počet znova zvýšili – za rok 2020 evidujeme celkovo 566 mediálnych výstupov.

Z hľadiska štruktúry opätovne prevažovali správy publikované v online médiách, čím sa potvrdzuje dominancia tohto typu médií pri prezentácii aktivít našej fakulty (v zátvorkách sú uvedené rozdiely oproti roku 2019):

– tlačové/printové médiá (noviny a časopisy): 36 (– 59),
– elektronické médiá (rozhlas a televízia): 66 (– 23),
– internetové/online médiá (spravodajské portály, tlačové agentúry TASR a SITA): 396 (+ 150),
– tlačové správy FF UPJŠ: 32 (+ 3),
– články určené verejnosti, publikované na webe FF UPJŠ: 36 (– 42),
– spolu za rok 2020 = 566 mediálnych výstupov (+ 29).

Od 1. novembra 2015, keď boli zriadené pozície poradcov dekanky pre oblasť medializácie práce a života Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, evidujeme celkovo 2 195 mediálnych výstupov.

Najväčší mediálny ohlas v roku 2020 zaznamenali: historicky prvý slovenský preklad Miltonovho diela Stratený raj z pera prodekana prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD., vyjadrenia politológov FF UPJŠ k aktuálnym politicko-spoločenským otázkam (parlamentné voľby, proces zostavovania novej vlády, koronakríza atď.) a výsledky výskumov našich psychológov súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Pokiaľ ide o participáciu jednotlivých organizačných zložiek na mediálnych aktivitách fakulty, najväčší počet výstupov si pripísali: katedra politológie (vďaka synergii online servisu tlačovej agentúry SITA, jej spravodajského portálu WebNoviny.sk a desiatok partnerských portálov), katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie (s najväčším počtom unikátnych mediálnych ohlasov), katedra psychológie, katedra histórie a katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.

Spracoval:
M. Gladiš, poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ