Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ v médiách v roku 2023

1minút, 36sekúnd

V budovaní mediálneho obrazu našej fakulty sme úspešne pokračovali aj v uplynulom roku. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach sa počas roka 2023 objavila v médiách 346-krát, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 58 mediálnych výstupov.
Tradične − vzhľadom na digitalizáciu informačného priestoru − dominovali správy o fakulte publikované v online médiách (159), nasledovali rozhlasové a televízne príspevky (74) a postupné oslabovanie tlače opäť potvrdil údaj o článkoch zverejnených v printových médiách (45).
Prehľad počtu mediálnych výstupov FF UPJŠ za rok 2023:
− tlačové/printové médiá (noviny a časopisy): 45,
− elektronické médiá (rozhlas a televízia): 74,
− online/internetové médiá (spravodajské portály, tlačové agentúry): 159,
− tlačové správy FF UPJŠ: 9,
− články určené verejnosti, publikované na webovom sídle FF UPJŠ: 59.
Spolu za rok 2023: 346 mediálnych výstupov.
Od 1. novembra 2015, keď bola zriadená pozícia poradcu dekanky pre oblasť medializácie práce a života Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, evidujeme celkovo 3 242 mediálnych výstupov.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj vlani zaznamenali najväčší ohlas v médiách vyjadrenia, odborné stanoviská a popularizačné príspevky členov katedry politológie, katedry histórie a katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie. Mediálne najcitovanejšími pracovníkmi FF UPJŠ v roku 2023 boli doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., obaja z Katedry politológie FF UPJŠ, prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., z Katedry histórie FF UPJŠ a doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ.

Spracoval:
Marián Gladiš
poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ