Prejsť na obsah

Po medzinárodnej konferencii Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV

1minút, 18sekúnd

Štvrtá konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis (Košická grécko-latinská záhrada) sa konala v dňoch 13. a 14. septembra 2023 po desiatich rokoch od uskutočnenia prvého ročníka. Jej názov symbolizuje pestré pole pôsobenia odborníkov z klasických jazykov a príbuzných odborov. Popri tradičných účastníkoch zo Slovenska, Čiech a Moravy na nej vystúpili aj kolegovia z ďalších zahraničných akademických pracovísk – žiaľ, prihlásení kolegovia z Grécka sa zo závažných dôvodov nemohli na konferencii zúčastniť. Zborník prác, ktoré odzneli na konferencii, ale aj iných príspevkov, je naplánovaný na rok 2024.
Prednesené a publikované práce na konferenciách Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis predstavujú široké spektrum vedeckých záujmov účastníkov konferencie. Na tohtoročnej konferencii odzneli práce z oblastí antických dejín, antickej literatúry, patristiky, lingvistiky klasických jazykov, didaktiky vyučovania rímskej literatúry, antickej filozofie, medievalistiky, neolatinistiky či z dejín medicíny.
Účastníci konferencie vyjadrili spokojnosť a vďačnosť za možnosť stretnúť sa s kolegami z odboru a za prostredie, ktoré Katedra klasickej filológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vytvorila. Aj táto pozitívna odozva zaväzuje našu katedru pokračovať v úspešnej tradícii i v budúcnosti. Usporiadatelia aj účastníci konferencií tým prispievajú k rozvoju odboru, k rozširovaniu povedomia o jeho existencii a jeho oprávnenosti.

prof. PhDr. František Šimon, CSc.
vedúci KKF FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ