Prejsť na obsah

Informačný seminár – granty ERC

0minút, 55sekúnd
erc-granty-okt2019

Dňa 27. 09. 2023 sme na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach privítali doc. PhDr. Slávku Otčenášovú, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ), vyslanú národnú expertku pri agentúre ERCEA (European Research Council Executive Agency) v Bruseli. Počas informačného seminára na tému ERC granty – prehľad a novinky v pracovnom programe boli okrem základných informácií o typoch grantov ERC prezentované aj užitočné novinky v ich financovaní a hodnotení, ktoré priniesol nový pracovný program ERC na rok 2024. Doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD. predstavila aj zmeny v samotnej projektovej žiadosti, či v oprávnenosti  uchádzačov o jednotlivé typy ERC grantov. Uvedené témy rozprúdili živú diskusiu s účastníkmi seminára, ktorá samotnej prezentujúcej ako aj organizátorom podujatia poskytla vzácnu spätnú väzbu o potrebe organizovania podujatí podobného charakteru pre akademických zamestnancov, či už na úrovni fakulty alebo aj univerzity.
 
Viac informáciií o grantoch ERC:
https://erc.europa.eu/apply-grant
 
Text a foto:
Mgr. Katarína Hajduková
FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ