Prejsť na obsah

Jesenná škola doktorandov Filozofickej fakulty UPJŠ 2023

0minút, 47sekúnd

Študenti doktorandských študijných programov britských a amerických štúdií, dejín filozofie, integratívnej sociálnej práce, literárnej vedy, politológie, slovenských dejín, sociálnej psychológie a psychológie práce sa 15. a 16. novembra 2023 zúčastnili na Jesennej škole doktorandov FF UPJŠ v učebno-výcvikom zariadení v Danišovciach.
Doktorandi mali možnosť prezentovať svoj výskum, diskutovať o doktorandskom štúdiu s vedením filozofickej fakulty a „zdieľať“ svoje skúsenosti s kolegyňami a kolegami.
Súčasťou podujatia bola aj prednáška doc. PhDr. Beáty Ráczovej, PhD.„Príručka“ psychickej pohody pre doktorandky a doktorandov a prednáška doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD.Úskalia vedeckého textu.
Príjemná atmosféra podporila formálne a neformálne diskusie, vďaka ktorým sa mohli doktorandi rôznych odborov lepšie spoznať a vzájomne sa inšpirovať.

Zdroj a video


Študuj na UPJŠ