Prejsť na obsah

Cena BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku

1minút, 41sekúnd

 

Vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prevzala 30. 9. 2021 cenu BSCF Americkej obchodnej komory na Slovensku z rúk prezidenta Gabriela Galgóciho, a to za dlhodobú podporu spolupráce a za budovanie dobrých vzťahov medzi akadémiou a priemyslom.
Týmto ocenením Centrum zdieľaných služieb Americkej obchodnej komory na Slovensku vyjadrilo svoje poďakovanie za jej doterajšiu prácu v oblasti vzdelávania a prípravy študentov na reálne podmienky pracovného trhu. Cieľom tejto spolupráce je prostredníctvom spoločného úsilia udržať rastúci počet talentovaných mladých ľudí aj na východe Slovenska, aby v domácom prostredí zúročili svoje schopnosti a na akademickej pôde nadobudnuté poznatky a zručnosti. K základným pilierom spolupráce patrí pravidelne už šesť semestrov realizovaný predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success  – from university to workplace), vďaka ktorému sa darí vybaviť študentov kľúčovými zručnosťami pre úspešné budovanie si kariéry na Slovensku aj v zahraničí, ale aj Mentor Networking Program, ktorý študentom umožňuje pracovať s manažérmi kľúčových firiem a spoločností na východnom Slovensku a získať tak nenahraditeľné skúsenosti potrebné pre ich vlastné pôsobenie.
Cieľom Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je naďalej podporovať a zúčastňovať sa všetkých aktivít BSCF AmCham v oblasti vzdelávania a docieliť to, aby absolventi katedry neboli iba zamestnateľní v odbore, ale postupne sa sami stávali zamestnávateľmi v regióne. Ako uviedla Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., toto ocenenie patrí všetkým kolegom a kolegyniam na KAA FF UPJŠ, ktorí sa na spolupráci s Americkou obchodnou komorou a jej členmi dlhodobo podieľajú.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
KAA FF UPJŠ 


Študuj na UPJŠ