Prejsť na obsah

Čo priniesol Deň Európy v Košiciach študentom KAA FF UPJŠ v roku 2023?

0minút, 41sekúnd

Študentky a študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach dostali 4. mája 2023 príležitosť zúčastniť sa na diskusii o umelej inteligencii, ktorú organizoval Európsky parlament. Debata bola na mimoriadne vysokej úrovni, touto zložitou témou boli zúčastnení fascinovaní a obohatení. Hlavnou témou diskusie bol obrovský potenciál a schopnosti umelej inteligencie (AI). Obávať sa pokroku technológie je prirodzené, debatujúci však zdôraznili jej využitie. V budúcom zamestnaní, napríklad v prekladateľstve a tlmočníctve, nám takéto rady pomôžu. Pochváliť musíme aj Martinus v OD Urban za skvelé priestory.
Podobné udalosti európskej hodinky odporúčame všetkým študujúcim na našej katedre, fakulte a univerzite.

Michal Ladomerský
študent 2. ročníka AJEIEb


Študuj na UPJŠ