Prejsť na obsah

Posledné Erasmus+ mobility pred letom na KAA FF UPJŠ

1minút, 4sekúnd

Prvá júnová dekáda priniesla na Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ďalších vzácnych hostí. Tri kolegyne z kazašskej univerzity v Almaty, dvaja kolegovia z Národnej Černiveckej univerzity Yuriya Fedkoviča na Ukrajine a kolega z PWSZ v poľskej Pile prišli na našu katedru, aby začali novú spoluprácu (v prípade Kazachstanu) a tiež rozšírili existujúcu o nové projekty tak vo vedeckovýskumnej, ako aj v pedagogickej oblasti (Ukrajina a Poľsko). Okrem intenzívnych tréningových aktivít mali všetci možnosť lepšie spoznať pracoviská na UPJŠ, mesto Košice a Košický región, ale napríklad aj ochutnať typické slovenské špeciality v miestnych reštauráciách.
Všetci sa zhodli na tom, že UPJŠ, Košice, Košický región a Slovensko vedia ponúknuť oveľa viac, ako očakávali pred príchodom.
My sa už teraz tešíme na ich ďalšiu návštevu, ako aj na ďalšie mobility ich kolegýň a kolegov v ďalšom akademickom roku.

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ