Prejsť na obsah

Erasmus+ mobility ako facilitátor medzinárodnej spolupráce na KAA FF UPJŠ

1minút, 21sekúnd

Tak ako prvé dva májové týždne, tak aj druhá polovica mesiaca sa nesie v znamení Erasmus+ mobilít zamestnancov a zamestnankýň z partnerských univerzít na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Štyri kolegyne z ukrajinskej partnerskej Národnej univerzity Yuriya Fedkoviča v Černivciach prišli na učiteľské mobility a stáže, aby sa stretli so študujúcimi katedry na výučbe a s vyučujúcimi katedry diskutujú o nových možnostiach spolupráce vo vedeckom výskume a pedagogickej činnosti. Táto univerzita patrí k najstarším partnerom našej katedry a s jej Katedrou anglického jazyka máme schému dvojitých magisterských diplomov, ktorú doteraz úspešne absolvovalo 6 študentiek v Ukrajiny a jedna študentka KAA FF UPJŠ.
Naopak, dve vyučujúce z kazašskej Kokšetauskej štátnej univerzity prichádzajú na KAA FF UPJŠ tento týždeň po prvý raz v rámci Erasmus+ mobility a určite bude o čom hovoriť nielen počas ich tréningových aktivít, ale aj počas spoločenského programu, ktorý sme pre všetkých hostí v tomto období pripravili.
Erasmus+ mobility považujeme na KAA FF UPJŠ za veľmi cennú a užitočnú možnosť nielen nadviazania novej spolupráce, ale aj budovania a rozširovania existujúcej. Osobné stretnutia a dlhé odborné diskusie v prítomnosti oboch strán, výmena ideí a skúseností nie sú ničím iným nahraditeľné.

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ