Prejsť na obsah

O odborníkov s dokonalou znalosťou jazykov je v justícii veľký záujem

1minút, 48sekúnd

Je len niekoľko krajín, kde ústavný súd nesídli v hlavnom meste. V Európe je to v Českej republike, Nemecku a u nás – na Slovensku. Ústavný súd SR, ktorý bdie nad dodržiavaním ústavných práv všetkých občanov, má sídlo v Košiciach. A práve v druhom najväčšom meste na Slovensku opúšťajú brány Univerzity Pavla Jozefa Šafárika absolventi s kvalitným humanitným vzdelaním.
Určite by bola škoda nevyužiť neprehliadnuteľný potenciál spolupráce, preto sa 21. novembra 2023 zišli v rokovacej sále Ústavného súdu SR zástupcovia hosťujúcej inštitúcie – sudca Ladislav Duditš, riaditeľka Odboru zahraničných vzťahov a protokolu Mária Siegfriedová a Lucia Buhalová z osobného úradu Kancelárie ÚS SR – so zástupcami našej univerzity, ktorú zastupovala prodekanka Právnickej fakulty UPJŠ Simona Ferenčíková a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ Jozef Benka.
Práve na pôde týchto dvoch fakúlt sa vzdelávajú študenti, ktorí v budúcnosti môžu nájsť uplatnenie nielen na ústavnom súde, ale aj ďalších súdnych orgánoch v Luxemburgu, Štrasburgu či Haagu.
Jednotlivé študijné programy prezentovali samotní študenti. Z Právnickej fakulty UPJŠ to boli budúci právnici-lingvisti a z Filozofickej fakulty UPJŠ študentky francúzskeho modulu študijného programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Prítomným vysokoškolským a stredoškolským študentom priblížili nadobúdané zručnosti, ktoré im jedného dňa umožnia úspešne pôsobiť ako jazykovo zdatní právnici, prekladatelia a tlmočníci.
Zástupcovia Ústavného súdu SR potvrdili, že pre ich odbornú činnosť a interakciu s medzinárodnými organizáciami a súdmi potrebujú odborníkov s dokonalou znalosťou angličtiny a francúzštiny. Všetci prítomní deklarovali vôľu ďalej prehlbovať spoluprácu, a preto sa stretávanie  zástupcov ústavného súdu, akademickej obce a študentov stane vzájomne prínosnou tradíciou.

Mgr. Roman Gajdoš
KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ