Prejsť na obsah

KAA FF UPJŠ na vzdelávacom veľtrhu „Kam na vysokú“ v Bratislave

0minút, 41sekúnd

Doktorandky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prezentovali 7. 2. 2024 našu katedru, fakultu a univerzitu na vzdelávacom veľtrhu univerzít Kam na vysokú v Bratislave. Veľmi nás potešil záujem študentov o naše študijné programy. Najväčší úspech zožali praktické aspekty štúdia, a to najmä stáže a brigády vo firmách.
Študentov zaujala aj možnosť získať dvojitý diplom, či príležitosť vycestovať do zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+. Taktiež ich potešila informácia, že by študovali na najlepšej katedre filológie na Slovensku.
Budeme sa na nich tešiť, keď nastúpia do prvého ročníka.

Mgr. Katarína Danková a Mgr. Milana Hrachová
doktorandky KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ