Prejsť na obsah

Študentky KAA FF UPJŠ na „Šálke čaju“ v košickej kancelárii Britskej obchodnej komory v SR

0minút, 53sekúnd

Študentky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mária Lujza Csorba a Estera Pracuová, ktoré sprevádzala zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ Mgr. Zuzana Buráková, PhD., mali česť zúčastniť sa 19. septembra 2023 na podujatí s názvom Cup of Tea. Stretnutie organizovala Britská obchodná komora na Slovensku v priestoroch svojej košickej kancelárie a zúčastnil sa na ňom veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Jeho Excelencia Nigel Baker.
Možnosť účasti na podujatí je len jedným z mnohých príkladov aktivít, ktoré Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ poskytuje svojim študentom. Naším hlavným cieľom je ponúkať im cenné možnosti na budovanie kontaktov a poskytovanie praktických skúseností v oblasti ich štúdia a aktívne hľadať potenciálne partnerstvá a spolupráce v rôznych oblastiach.

Mgr. Mária Lujza Csorba
interná doktorandka
KAA FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ