Prejsť na obsah

Študenti KAA FF UPJŠ na letnom podujatí v Banskej Štiavnici

1minút, 48sekúnd

Kultúrne centrum Eleuzína v Banskej Štiavnici organizovalo v dňoch 18. až 28. augusta 2023 v spolupráci so slovenskými univerzitami projekt Letnej univerzity Eleuzína, s nosnou témou Dialóg v demokracii: konzervatívne vs. liberálne, ktorého súčasťou bola aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zastúpená Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ.
Zámerom projektu bolo rozvíjať témy a vytvárať dialóg, ktorý deeskaluje napätie medzi dvomi názorovými skupinami, a ktoré, naopak, podnecujú porozumenie ideových a hodnotových východísk konzervatívneho a liberálneho spektra.
Na letnej univerzite sa celkovo zúčastnilo 20 mladých ľudí z celého Slovenska, medzi ktorými boli aj traja študenti z našej univerzity. Okrem prednáškových cyklov a diskusií získavali, pod vedením profesionálneho facilitátora neformálneho vzdelávania Karola Heriana, kompetencie viesť dialóg, argumentovať, formulovať vlastné postoje, verejne vystupovať a moderovať diskusie medzi lektormi.
Organizačne sa do projektu zapojila študentka druhého ročníka magisterského stupňa anglický jazyk a literatúra v kombinácii s filozofiou Klaudia Kováčová. Lektorsky bola do projektu prizvaná Mgr. Martina Martausová, PhD., ktorá sa prednáškou Individualizmus v americkej demokracii: Alexis de Tocqueville zapojila do diskusie o hľadaní východísk pre vytváranie dialógu medzi konzervatívnym a liberálnym spektrom. Okrem tejto témy priniesli lektori ako Matej Cíbik, Pavol Hardoš, Michal Vašečka či Michal Havran a iní témy o filozofických základoch liberalizmu, gramatike konzervatívnej ideológie alebo o historickom zmierovaní v praxi. V témach sa okrem prednáškových cyklov pokračovalo aj verejnými diskusiami, ktoré tak prepájali akademické zázemie so širokou verejnosťou.
Partnerom projektu bola RTVS a záverečná diskusia so sociológom Michalom Vašečkom o zmierovaní polarizovanej spoločnosti bola odvysielaná na Rádiu Devín v relácii Symposion.

Odkaz na nahrávku z podujatia (Aká bola Letná univerzita Eleuzína?):
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/337263/aka-bola-letna-univerzita-eleuzina

Mgr. Martina Martausová, PhD.
KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ