Prejsť na obsah

Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ je späť (po kovidovej prestávke)

5minút, 43sekúnd

 

Úspech našich študentiek a študentov je naším úspechom. Preto Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach po dvoch rokoch znovu odštartovala svoj tradičný kariérny a klubový týždeň, aby sme na stretnutiach organizovaných Mgr. Zuzanou Burákovou, PhD., zástupkyňou vedúcej KAA FF UPJŠ, spojili absolventky, absolventov, kolegyne a kolegov z regiónu s našimi bakalármi, magistrami a doktorandmi.
Hlavným cieľom je inšpirovať našu študentskú komunitu, vyjadriť vďaku našim vzácnym kolegyniam a kolegom, a tak vzdať hold ich tvrdej práci a úspechu. Chceli by sme tiež prepojiť našu inštitúciu so širokou sieťou šikovných absolventiek a absolventov, ktorí nám môžu prezradiť, v čom je tajomstvo ich úspechu a ako im štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ pomohlo nájsť si prestížnu prácu doma alebo v zahraničí.
Séria stretnutí sa začala 16. mája 2022, keď sa naša absolventka Mgr. Šárka Patkošová podelila o svoje skúsenosti a cestu, ako sa stala jednou z najúspešnejších tréneriek Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Jej prednáška Zručnosti budúcnosti bola veľmi hodnotná a diskusia medzi ňou a našimi študentkami a študentmi bola veľmi motivujúca. Ďakujeme Šárke za jej čas a zdieľanie cenných myšlienok a dúfame, že ju v budúcnosti budeme mať možnosť opäť privítať v našej inštitúcii.

Program

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Druhý deň Kariérneho a klubového týždňa na KAA FF UPJŠ

Kariérny a klubový týždeň na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pokračoval druhým dňom 17. mája 2022 troma podujatiami.
Katedrový študentský klub ELSE pripravil doobeda diskusiu „Coffee with…“ s našimi Erasmus+ študentkami Madinou Abdurakhmanovou z Uzbekistanu a Annou Chapidze z Gruzínska. Vedúci ELSE – Bc. Jakub Paľovčík a Miroslava Navrátilová – vyspovedali naše vzácne hostky nielen o ich dojmoch a skúsenostiach zo štúdia na našej katedre, ale hovorili aj o geografických, kultúrnych a spoločenských rozdieloch v ich krajinách a ako tieto rozdiely vnímajú v porovnaní so slovenskou realitou, v ktorej momentálne žijú.
Druhým podujatím bola prednáška „Prečo sa stať učiteľmi?“ nielen pre študentky a študentov medziodborových študijných programov BASbm a učiteľského programu Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Naša úspešná absolventka Mgr. Katarína Rybárová veľmi pútavým a zaujímavým spôsobom predstavila prítomným realitu učiteľského povolania, pričom sa zamerala nielen na mnohé pozitíva, ale aj možné negatíva tejto profesie podložené niekoľkoročnými skúsenosťami s vyučovaním anglického jazyka a dejepisu v anglickom jazyku na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach <https://egjak.sk>. Ďakujeme Kataríne za neoceniteľné postrehy a rady pre naše študentky a študentov, budúce učiteľky a učiteľov.
Doktorandka a členka ELSE Mgr. Lucia Gállová poobede zorganizovala druhú neformálnu diskusiu „Coffee with…“ s naším katedrovým hosťom, profesorom Fulbrightovej nadácie Jeffreym Elton Andersonom a s našou lektorkou francúzskeho jazyka Sophie Depelley. Naše študentky a študenti mohli klásť otázky v súvislosti s osobnými a profesionálnymi skúsenosťami hostí, ktorí sa podelili o veľmi zaujímavé fakty zo svojich pobytov v našej krajine. Počuli sme o ich pohľade na Slovensko, o tom, ako u nás trávia čas a aké spomienky si z našej krajiny odnesú domov. Neformálne stretnutie s týmito skúsenými a viacjazyčnými ľuďmi bolo pre všetkých účastníkov veľmi zaujímavé a motivujúce.
Pokračujeme v stredu a vo štvrtok!

https://www.facebook.com/egjak 

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Tretí a štvrtý deň Kariérneho a klubového týždňa na KAA FF UPJŠ

V stredu 18. 5. 2022 sme doplnili program predošlých dvoch dní Kariérneho a klubového týždňa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ďalšími odbornými a spoločenskými podujatiami.
Naše skvelé alumnistky Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD., a Mgr. Simona Albertová z bilingválnej sekcie Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach odprezentovali svoje unikátne skúsenosti z organizovania dobrovoľníckych aktivít pre utečencov z Ukrajiny, do ktorých pozvali aj študentky a študentov KAA FF UPJŠ. V ich prezentácii pod názvom “Učenie nie je len o učení” vysvetlili, ako sa dobrovoľníckou prácou precvičujú mäkké zručnosti a zlepšuje vzťah medzi študujúcimi a pedagógmi.
Popoludňajšia prezentácia patrila našej alumnistke Mgr. Lívii Gaľovej, komunikačnej špecialistke a moderátorke pôsobiacej v Deutche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorá našim študentkám a študentom vysvetlila, že tieto pozície, no najmä rola mamy, ju naučili, že nič v živote nie je samozrejmé. Vo svojej motivačnej prezentácii prítomným ozrejmila, čo všetko obsahuje práca v oblasti komunikácií a copywritingu.
Neskoré poobedie na katedre v budove Platón patrilo networkingu. Naše končiace magisterky a magistri sa mali možnosť zoznámiť s členmi a členkami Klubu absolventov a Klubu učiteľov AJ a mohli sa pridať do katedrového študentského klubu ELSE. Absolventkám a absolventom, ktorí u nás v Platónovi ešte neboli, sme naše priestory ukázali a popritom sme začali hovoriť o ich pracovných a osobných úspechoch. V rozhovore sme pokračovali na neformálnom spoločenskom stretnutí do neskorých večerných hodín.
Klubový štvrtok 19. 5. 2022 patril učiteľkám a učiteľom. S členkami a členmi Klubu učiteľov anglického jazyka sme sa stretli na podujatí English Language Meet-up organizovanom naším partnerským Americkým centrom v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Mgr. Július Rozenfeld, PhD., tam predstavil najnovší prírastok nášho katedrového Testovacieho centra – testy PRAXIS, ktoré sú určené učiteľkám a učiteľom plánujúcim pedagogické pôsobenie v zahraničí.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu edíciu Kariérneho a klubového týždňa v decembri.

Mgr. Zuzana Buráková, PhD.
zástupkyňa vedúcej KAA FF UPJŠ


Prílohy

File File size
pdf karierny-a-klubovy-tyzden-2022 95 KB

Študuj na UPJŠ