Prejsť na obsah

Kariérny a klubový týždeň na KAA FF UPJŠ

3minút, 21sekúnd

V posledných dňoch letného semestra sa Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach stala domovom viacerých podujatí, organizovaných v rámci už tradičného Kariérneho a klubového týždňa, ktorý prebiehal v dňoch od 15. do 17. mája 2023. Tieto tri dni ponúkli súčasným študentkám a študentom príležitosť na stretnutie s absolventkami a absolventmi, reprezentantmi partnerských firiem z Košíc, kolegyňami a kolegami zo stredných škôl a podporovateľmi našej katedry.
Prvým podujatím bola prezentácia Dr. Ovčárovej, riaditeľky jazykovej školy VISTA, ktorá sa so študentkami a študentmi podelila o skúsenosti z budovania úspešného podnikania a motivovala ich, aby zaujali proaktívny postoj voči problémom, s ktorými sa určite stretnú v živote aktívneho človeka. Druhou udalosťou tohto dňa bolo ďalšie pokračovanie série podujatí Cofee with…, kde naša doktorandka Mgr. Lucia Gallová diskutovala so študujúcimi o rôznych otázkach ohľadom programu Erasmus+.
V pondelok bolo pre našu katedru obrovskou cťou privítať veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Jeho Excelenciu Nigela Bakera, s ktorým mali prítomní možnosť prediskutovať skúsenosti a zážitky z diplomatického života.
Druhý deň podujatia sa začal úchvatnou prezentáciou absolventky Mgr. Štefánie Puzderovej, našej externej doktorandky, ktorá sa podelila o svoje zážitky a skúsenosti z práce v startupe Matsuko, kde pracuje s prelomovou holografickou technológiou. Jej pútavá a profesionálna prezentácia otvorila dvere do sveta technológií, v ktorom aj naši absolventi majú svoje miesto.
Posledný deň podujatia priniesol stretnutie s jedným z najúspešnejších absolventov našej katedry Mgr. Dominikom Bujňákom, momentálne pracujúcim na Ministerstve obrany SR, ktorý sa so študentmi podelil o skúsenosti z práce v boji proti hybridným hrozbám, hoaxom a dezinformáciám. Jeho pracovné skúsenosti a motivujúci kariérny príbeh rozprúdili aktívnu diskusiu, ktorá mala určite pozitívny dopad na našich študentov. Sme veľmi hrdí, že naši absolventi pokračujú v rozvoji a svoje kariéry budujú na prestížnych pozíciách.
Posledný deň taktiež ponúkol dve stretnutia s reprezentantmi partnerských firiem. Na prvom z týchto stretnutí poskytla Dr. Tomajková, konzultantka v Partners Group, stručné zhrnutie aktivít tejto spoločnosti v oblasti finančnej gramotnosti a vedomostí o investovaní. Sme vďační, že sa podelila o tieto skúsenosti, hlavne preto, lebo sú veľmi dôležité pre mladých podnikateľov a podnikateľky. Počas druhého stretnutia sa o svoje skúsenosti podelila Dr. Bodnárová, hlava manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti Holcim, aby pripravila budúcich absolventov na prípadné problémy na trhu práce. Obe tieto prezentácie poskytli prítomným extrémne dôležitý náhľad na rapídne vyvíjajúce sa odvetvia, so skvelými príležitosťami pre mladých, motivovaných a dobre pripravených absolventov. S pomocou našich partnerov sme spravili ďalší dôležitý krok k tomu, aby sme študujúcim poskytli čo najlepšiu prípravu, skúsenosti a vedomosti, ktoré potom môžu využiť vo svojej prvej reálnej práci.
Sériu podujatí ukončila Club Coctail Party v priestoroch KAA FF UPJŠ, kde mohli študenti, študentky, kolegovia, kolegyne, absolventi, absolventky a obchodní partneri zaspomínať na študentské časy, porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti a vytvoriť nové nápady. Chceli by sme poďakovať každému, kto prijal toto pozvanie a podelil sa o svoj čas s organizátormi katedry.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ
a doktorandi KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ