Prejsť na obsah

Po dvojročnej „kovidpauze“ Maturitný týždeň otvorených dverí na KAA FF UPJŠ

1minút, 26sekúnd

 

V dňoch 23. – 27. mája 2022 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnil Maturitný týždeň otvorených dverí, ktorého tradíciu prerušila na dva roky pandémia ochorenia Covid-19. Počas týchto dní mali študentky a študenti našich partnerských košických stredných škôl možnosť získať cenné informácie o študijných programoch, ktoré ponúkame, o podmienkach prijímacieho konania a hlavne o tom, čo všetko pre študentky a študentov na katedre ponúkame v rámci našej orientácie na praxe, stáže, spoluprácu s inštitúciami a firmami v regióne, v programe mobilít Erasmus+ a mnohom ďalšom.
Okrem úvodnej prezentácie o katedre mali študentky a študenti možnosť vyskúšať si simultánne tlmočenie v tlmočníckom laboratóriu, otestovať svoje jazykové znalosti pomocou kvízu a dozvedieť sa o histórii a súčasnom využití budov v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ. Počas týždňa našu katedru navštívilo takmer 200 študentiek a študentov z Gymnázia M. R. Štefánika, Gymnázia Park mládeže, Gymnázia sv. Edity Steinovej a Obchodnej akadémie Watsonova v Košiciach.
Veríme, že návšteva u nás bude motivovať účastníkov prísť študovať po úspešnej maturite práve k nám. Naše poďakovanie patrí Mgr. Zuzane Burákovej, PhD., a Mgr. Adriane Sabovikovej, PhD., ktoré podujatie koordinovali, a kolegyniam, kolegom, doktorandkám a doktorandom, ktorí ho pomohli zabezpečiť. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.
 
Mgr. Róbert Šarišský
doktorand KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ