Prejsť na obsah

Prvé tri diplomové práce spoluvedené konzultantmi z IBM Slovakia boli obhájené na KAA FF UPJŠ

1minút, 29sekúnd

Na ceste k integrácii vzdelávania a potrieb trhu sme dosiahli ďalší dôležitý míľnik. Traja naši absolventi – Mgr. Lenka KotuličováMgr. Katalin Zagijeva a Mgr. Štefan Poľák – úspešne obhájili svoje diplomové práce, ktoré boli vypracované v spolupráci s konzultantmi z IBM Slovakia, naším dlhodobým partnerom v rámci Americkej obchodnej komory na Slovenku a jej BSCF súčasti.
Absolventi Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach skúmali kultúrne a sociálne politiky v korporátnom svete, hľadali odpovede na otázku, ako sa dajú merať ideológie v podnikateľských subjektoch, a skúmali vplyv spoločenskej zodpovednosti firiem na ich pozíciu na trhu. Úspešné obhajoby dokázali, že humanitné vedy majú veľký potenciál uplatnenia sa v podnikateľskej sfére.
Ing. Peter Rusiňák, PhD., zástupca riaditeľky Americkej obchodnej komory na Slovenku, ktorý bol pozvaným hosťom počas obhajob diplomových prác, vníma iniciatívu ako ďalšiu možnosť na spoluprácu s potenciálom a vyjadril podporu tomuto novému prístupu. Sme si istí, že užším prepojením podnikov a humanitných vied budeme môcť prispieť k ekonomickému rozvoju nášho širšieho regiónu.
Chceli by sme sa poďakovať našim obchodným partnerom, predovšetkým konzultantom a konzultantkám z IBM Slovakia, za ich neoceniteľný vklad, čas a pomoc, Americkej obchodnej komore na Slovensku zosobnenej Ing. Petrom Rusiňákom, PhD., a Mgr. Viktóriou Moros, PhD., za ich pomoc so sprostredkovaním tejto spolupráce, a za ich podporu tejto novej iniciatívy.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
zástupca vedúcej KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ