Prejsť na obsah

Prvá „prednáška z praxe“ pre študentov KAA FF UPJŠ v tomto semestri

0minút, 49sekúnd

 

Študentky a študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa v utorok 4. 10. 2022 zúčastnili na prvej prednáške z praxe na tému Linkedin – význam prezentácie pre úspešnosť na trhu práce, ktorú pripravili a zorganizovali zástupkyne spoločnosti Arval Competence Centre v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom UNIPOC.
Okrem praktických informácií o tom, ako si čo najvhodnejšie vystavať účet na Linkedin z pohľadu náborára, sa študentky a študenti zároveň dozvedeli užitočné informácie o možnostiach absolvovania stáže v spoločnosti ARVAL, ktorá je členom skupiny BPN Paribas, na rôznych pozíciách (project manager, policy analyst, marketing specialist atď.) vrátane práce na čiastočný aj plný úväzok a online formy práce.
Ďakujeme spoločnosti ARVAL a UNIPOC za pozvanie na túto zaujímavú prednášku.

doc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.
docentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ