Prejsť na obsah

Jedinečná príležitosť pre študenta KAA FF UPJŠ

0minút, 52sekúnd

Bc. Martin Hudák, študent magisterského študijného programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonómiu, reprezentoval katedru, fakultu, univerzitu a Slovensko na konferencii The Shadow Report o makroregionálnej stratégii oblasti Dunaja, ktorá sa konala v apríli 2023 vo Viedni, po tom, čo sa zúčastnil na iných projektoch organizácie Europe House v Budapešti.
Na konferencii sa zúčastnilo cca 70 účastníčok a účastníkov z rôznych členských a nečlenských štátov EÚ. Súčasťou konferencie bola panelová diskusia, po ktorej nasledoval workshop. Martin Hudák počas konferencie zdôraznil dôležitosť prístupu k informáciám a vyjadril znepokojenie z protieurópskych vplyvov v niektorých členských krajinách Európskej únie. Diskusie boli dôležitou súčasťou výziev a riešení, ktorým Európska únia čelí na makroregionálnej úrovni.

Bc. Martin Hudák a Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ