Prejsť na obsah

Virtuálne z KAA FF UPJŠ na Generálnom riaditeľstve pre preklad EK

1minút, 5sekúnd

 

Študentky a študenti prekladateľského a tlmočníckeho programu anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa v piatok 21. októbra 2022 zúčastnili na virtuálnej návšteve, ktorú organizovalo Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie.
Mali možnosť sledovať prezentácie o tom, čo to znamená prekladať pre Európsku komisiu, o hlavných politikách EÚ v oblasti rovnosti a rozmanitosti jazykov EÚ, o systéme stáží a náborovom procese EPSO pre stále pozície po ukončení štúdia a mnohom inom. Stretli sa tiež priamo s pracovníkmi slovenského prekladateľského oddelenia DGT EK v Luxemburgu a oboznámili sa s prekladateľskými procesmi a softvérmi, ktoré v Luxemburgu využívajú, ako aj s možnosťami stáží na tomto pracovisku.
Účasť na tomto medzinárodnom podujatí poskytla študentom príležitosť uvedomiť si význam ich jazykovej pripravenosti, prekladateľských zručností a kompetencií, vrátane IT a Cat tool zručností, ktoré získavajú v akademickom prostredí, pre ich reálne šance kariérne sa v budúcnosti uplatniť v inštitúciách EÚ.

doc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.
docentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ