Prejsť na obsah

KAA FF UPJŠ ukončila zimný semester Kariérnym a klubovým týždňom

3minút, 1sekúnd

 

Koniec semestra na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa niesol v znamení aktivít Kariérneho a klubového týždňa, v rámci ktorého sa študenti mohli inšpirovať prednáškami a tipmi našich hostí nielen pri výbere budúceho povolania, ale predovšetkým pre svoj osobnostný a profesionálny rozvoj.
V pondelok 9. 12. 2019 v rámci Dňa absolventov (Alumni Day) k nám zavítali naše absolventky Mgr. Andrea Petrovčinová, copywriterka, autorka pracujúca pre Creative Industry Košice, a Mgr. Ivana Rusnáková, galeristka, produkčná a projektová manažérka VUNU Gallery Košice, aby nám priblížili náplň ich nezvyčajných a atraktívnych povolaní.
V utorok 10. 12. 2019 sa naši študenti pri príležitosti Študentského dňa (Students Day) mohli stretnúť s Luciou Feckovou, študentkou 2. ročníka AJNJEIEb, reprezentantkou SR v kickboxe, Bc. Marekom Sabom, študentom 1. ročníka AJFJEIEm, programátorom (jazykových) hier, a Bc. Kristínou Makóovou, študentkou 2. ročníka AJEIEm, UPJŠ European Career Ambassador.
V stredu 11. 12. 2019 k nám na Kariérny deň (Career Day) zavítali Ing. Katarína Kašická z Teach for Slovakia s workshopom „Stanovovanie osobnej vízie a SMART cieľov“ a Mgr. Slavomíra Hrabovská, naša absolventka pracujúca pre program Summer Work & Travel USA v Information Planet. Vo večerných hodinách sa v priestoroch InfoUSA udiala verejná prezentácia študentských prác na tému Americký film.
Vo štvrtok 12. 12. 2019 bola v rámci Gender Day projekcia dokumentárneho filmu „Medzi nami“ o pôrodníctve na Slovensku. Na pôde našej katedry sme privítali režisérku Zuzanu Límovú s ďalšími expertkami na ľudské práva. Veronika Miškech Fričová, MSc., z Britskej obchodnej komory na Slovensku poskytla svoju prednášku na tému „Riešenia rodovej nerovnosti a násilia naprieč spoločenskými vrstvami v Indii“.
Týždeň sme ukončili Klubom učiteľov AJ (Teachers Day) v piatok 13. 12. 2019 prednáškou Claire Potter z Britskej rady na tému „Promoting Inclusive Classrooms in Slovakia“ a seminárom Ing. Kataríny Kašickej na tému „Budovanie kultúry úspechu v triede“. Súbežne sa študenti mohli zastaviť pri prezentačnom stánku Mgr. Evy Mozešovej a Oxford University Press, kde mali k dispozícii množstvo učebných materiálov.
V piatok sme na pôde katedry privítali záujemcov o štúdium z partnerských škôl v Maďarsku. Dvanásť študentov z dvoch gymnázií – Gimnázium Zrínyi Ilona a Avasi Gimnázium v Miškovci, ktoré majú anglickú a francúzsku bilingválnu sekciu – sa prišlo pozrieť, ako pracujú naši študenti a pedagógovia odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. Študentky 1. magisterského ročníka nášho študijného programu s angličtinou a francúzštinou ako jazykmi B a maďarčinou a slovenčinou ako jazykmi A im predviedli základné techniky simultánneho tlmočenia, vrátane práce v pilotnom jazyku. Prácu tlmočníka si skúsili aj ich učitelia francúzskej bilingválnej sekcie Éva Kovács, Julie Hamon a Olivier Dupuy. Veríme, že sa im táto nová skúsenosť páčila a prechádzka predvianočnými Košicami im urobila radosť.
Už teraz sa tešíme na ďalší Kariérny a klubový týždeň v máji 2020.

PhDr. Mária Paľová, PhD., Mgr. Roman Gajdoš a interní doktorandi KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ