Prejsť na obsah

Krajské kolo Dejepisnej olympiády na Katedre histórie FF UPJŠ

1minút, 5sekúnd

Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach privítala 3. apríla 2023 na svojej pôde 76 účastníkov krajského kola Dejepisnej olympiády (KK DO) z územia Košického samosprávneho kraja.
Dejepisnú olympiádu otvorila predsedníčka KK DO Mgr. Tatiana Andrašová, ktorá sa prihovorila prítomným žiakom a členom poroty. V príhovore vyjadrila potešenie z konania olympiády v prezenčnej forme po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 a upozornila na príležitosť vzájomnej výmeny skúseností medzi žiakmi aj pedagógmi.
Za hostiteľov sa prihovoril doc. ThDr. Peter Borza, PhD., prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia FF UPJŠ. V krátkosti predstavil činnosť Katedry histórie FF UPJŠ a zdôraznil aktuálny spoločenský prínos poznania minulosti pri rozlišovaní informácií vo verejnom priestore. Vyjadril potešenie, že medzi členmi poroty a prítomnými učiteľmi boli aj absolventi KH FF UPJŠ.
Po odovzdaní pokynov sa študenti rozišli do učební, kde súťažili v jednotlivých kategóriách a víťazi postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 4. – 6. mája 2023.

doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prodekan pre kvalitu vysokoškolského štúdia FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ