Prejsť na obsah

Jubilejný 30. ročník Olympiády v anglickom jazyku na KAA FF UPJŠ

1minút, 5sekúnd

 

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku aj v tomto roku (12. 2. 2020) na svojej pôde privítala a spoluorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Koordinátorky PhDr. Slávka Janigová, PhD., za KAA FF UPJŠ a Mgr. Martina Jaroščáková za Gymnázium Poštová spoločne pripravili hladký priebeh podujatia pre takmer 100 účastníkov a ich sprievod. Osem odborných komisií, ktorým predsedali členovia KAA FF UPJŠ a pracovali v nich učitelia stredných a základných škôl Košického samosprávneho kraja, zhodnotilo vysokú úroveň prípravy a výkonov všetkých zúčastnených. Stredoškolákom – úspešným riešiteľom okresných a krajských kôl – KAA FF UPJŠ ponúka na svoje študijné programy prijatie bez prijímacej skúšky a UPJŠ ponúka úspešným riešiteľom krajských kôl po nástupe na štúdium na UPJŠ motivačné štipendium.
Naše poďakovanie patrí Mgr. Viktórii Rozsypalovej, odbornej radkyni OÚ KE, obom koordinátorkám, porotám a všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii tohoto odborného podujatia podieľali.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
predsedníčka KK OAJ pre Košický kraj


Študuj na UPJŠ