Prejsť na obsah

Ďalšie úspešné krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku na KAaA FF UPJŠ

1minút, 15sekúnd

 

Dňa 8. 2. 2022 sa na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo v poradí už šieste krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku určené žiačkam a žiakom základných a stredných škôl. Aj v tomto roku osem vyučujúcich, vrátane doktorandiek a doktorandov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, zastrešilo podujatie svojou účasťou v pozícii predsedníčok a predsedov komisií. V ôsmich kategóriách overovali zručnosti hovorenia v anglickom jazyku 64 žiakov, ktorí najprv úspešne zvládli písomnú časť olympiády.
Z pandemických dôvodov sme sa aj v tomto roku s účastníkmi a účastníčkami stretli len v online priestore, ktorý technicky bezproblémovo zabezpečil Ing. Marek Sekerák.
Prví traja úspešní olympionici v stredoškolských kategóriách môžu využiť tento svoj úspech zvýhodnením pri prijímacom konaní na niektorý zo študijných programov Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.

PhDr. Slávka Janigová, PhD.
koordinátorka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

Poďakovanie vedúcej KAaA FF UPJŠ Dr. h. c. doc. Mgr. Slávky Tomaščíkovej, PhD., patrí koordinátorke krajského kola Dr. Slávke Janigovej, kolegyniam a kolegovi – Dr. Petre Filipovej, Dr. Adriáne Sabovikovej a Mgr. Dmytrovi Hrytsu –, doktorandkám a doktorandom – Lucii, Karin, Filipovi, Róbertovi a Ľubomírovi – za predsedanie jednotlivým komisiám a Ing. Marekovi Sekerákovi za technickú podporu.


Študuj na UPJŠ