Prejsť na obsah

Po kovidovej prestávke krajské kolo Olympiády anglického jazyka späť na KAA FF UPJŠ

1minút, 11sekúnd

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa vo štvrtok 16. 2. 2023 uskutočnil ďalší ročník krajského kola Olympiády anglického jazyka pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl Košického samosprávneho kraja, ktorí úspešne prešli okresnými kolami tejto súťaže. Súťažiaci, ktorých bolo v tomto roku vyše 90, súťažili v ôsmich kategóriách v písomnej a ústnej časti.
Predsedníčkami a predsedami jednotlivých komisií boli pedagógovia našej katedry, ktorí v nich spolupracovali so stredoškolskými kolegyňami a kolegami. Celá akcia slúži na podporu propagácie našich študijných programov medzi mládežou, ktorá sa v budúcnosti môže stať cieľovou skupinou našich uchádzačiek a uchádzačov, a zároveň napomáha udržiavať živé kontakty s vyučujúcimi angličtiny pôsobiacimi v košickom kraji, medzi ktorými sme v tomto ročníku stretli už aj naše absolventky a absolventov.
Naše poďakovanie patrí koordinátorke KK OAJ pani Mgr. Martine Jaroščákovej z Gymnázia Poštová v Košiciach a pani Mgr. Viktórii Rozsypalovej, vedúcej odboru metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach.

doc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.
predsedníčka KK OAJ
docentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ