Prejsť na obsah

Frankofónni olympionici

0minút, 56sekúnd

 

Najlepší žiaci a študenti francúzštiny zo základných a stredných škôl v Košickom kraji súťažili v utorok 15. 2. 2022 v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Obsadili všetky súťažné kategórie – 39 mladých frankofónnych nadšencov absolvovalo online test a preukázalo tvorivosť v písomnom prejave na určenú tému.
Súťaž organizačne a technicky pripravila ZŠ Staničná v Košiciach. Pracovníčka a interná doktorandka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v KošiciachMgr. Katarína Kukučková a Mgr. Karin Miklossiová – zasadli v porote, PhDr. Mária Paľová, PhD., bola jej predsedníčkou.
Veľmi nás teší, že francúzsky jazyk v kraji žije, za čo chceme poďakovať hlavne jeho učiteľom na všetkých stupňoch a typoch škôl.
Finalistov tohto – a veríme, že i celoštátneho – kola olympiády radi privítame v radoch študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

PhDr. Mária Paľová, PhD.
predsedníčka krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku


Študuj na UPJŠ