Prejsť na obsah

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

0minút, 43sekúnd

 

Už po siedmykrát sa Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach podieľala na organizovaní krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, tentoraz v spolupráci s agentúrou Juventa, Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach a Gymnáziom Šrobárova 2 v Košiciach.

Podobne ako vlani sa aj tento rok súťažilo v online priestore. Žiačky a žiaci základných a stredných škôl si dopoludnia zmerali sily v písomnej časti a piatich najúspešnejších popoludní čakala ústna časť pred odbornou komisiou.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom želáme veľa úspechov na celoštátnom kole a spoločne veríme, že o rok sa budeme môcť stretnúť opäť už naživo.

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.
Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ