Prejsť na obsah

Olympiáda v nemeckom jazyku na FF UPJŠ

2minút, 2sekúnd

Po dvoch pandemických ročníkoch, keď sa súťažilo v online priestore, sa 15. februára 2023 uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre stredné školy opäť na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Slávnostné otvorenie 33. ročníka sa konalo v Univerzitnej knižnici (UK) UPJŠ v budove Gutenberg, kde sa prítomným prihovorili prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., riaditeľka UK PhDr. Daniela Džuganová a vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., ktorá ako predsedníčka krajskej komisie ONJ prevzala záštitu nad celým podujatím.
Do programu sa počas otvorenia zapojili aj študenti germanistiky Adrián Reviľak v sprievode Michaela Herscheida s hudobným vystúpením na kontrabase a gitare a Bc. Sofia Bednarčíková s prednesom básne Horsta Rehmanna Denglisch.
Na krajskom kole sa tento rok v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D (stredné školy a príslušné ročníky šesťročných a osemročných gymnázií) zúčastnilo dovedna 40 žiakov z 20 škôl v košickom kraji. Ďalšie tri kategórie sa konali na Gymnáziu Šrobárova, s ktorým Katedra germanistiky FF UPJŠ už niekoľko rokov úspešne spolupracuje.
Súťažiaci si už tradične zmerali sily v písomnom teste (počúvanie, čítanie a gramatický test) a ústnom prejave pred trojčlennou komisiou (opis obrázka a voľné rozprávanie), kde mohli predviesť nielen svoje jazykové schopnosti, ale aj kreativitu a schopnosť pohotovo reagovať. Veľmi dobrá jazyková úroveň súťažiacich potvrdzuje, že stredoškoláci sa vedia pre nemčinu nadchnúť, i keď má povesť náročného predmetu. Na ich výkone sa odráža aj úctyhodná práca učiteľov nemčiny, ktorí svojich žiakov na súťaž pripravujú.
Podujatie na FF UPJŠ podporili Rakúske veľvyslanectvo na Slovensku a vydavateľstvo Klett, ktoré prispelo knižnými cenami pre prvé tri miesta v každej kategórii. Víťazi všetkých kategórií zároveň postúpili do celoslovenského kola.
Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov nielen s nemčinou a veríme, že niektorých z nich budeme môcť neskôr privítať u nás ako študentov germanistiky.

Mgr. Alexandra Popovičová, PhD.
KG FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ