Prejsť na obsah

Jubilejný 30. ročník Krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku v Košiciach

0minút, 59sekúnd

 

Po pôvodnom zrušení 30. ročníka Krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku v Košiciach v školskom roku 2019/2020 prišla potešujúca správa, že jubilejný ročník bol presunutý na 29. 3. 2021, a to vďaka možnosti zorganizovať súťažné kolo dištančnou formou. Aj napriek sťaženým podmienkam organizácie podujatia v réžii ZŠ Staničná v Košiciach, súťažné krajské kolo prebehlo bez problémov.

Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na poste predsedníčky krajského kola aj tento rok zastupovala PhDr. Mária Paľová, PhD. a členkou komisie bola aj Mgr. Katarína Kukučková. Úspešným riešiteľom okresných, krajských a celoslovenských kôl jazykových olympiád naša katedra ponúka prijatie na vybrané študijné programy bez prijímacej skúšky z daného jazyka.

Naše poďakovanie patrí organizátorom KK OFJ na ZŠ Staničná v Košiciach, PhDr. Márii Paľovej, PhD., Mgr. Kataríne Kukučkovej a taktiež všetkým zúčastneným.

Mgr. Karin Miklossiová
doktorandka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ