Prejsť na obsah

Krajské kolo Olympiády ľudských práv na KAA FF UPJŠ

0minút, 49sekúnd

Vo štvrtok 9. 2. 2023 sa na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo po pandemickej prestávke prezenčné krajské kolo Olympiády ľudských práv. Takmer 40 stredoškolských študentiek a študentov z celého Košického kraja si prišlo otestovať vedomosti z ľudskoprávnych tém.
Počas čakania na výsledky písomnej časti mali študentky a študenti, ale aj vyučujúce a vyučujúci, ktorí ich sprevádzali, možnosť zúčastniť sa na krátkej prednáške Mgr. Petry Filipovej, PhD., a následnej diskusii na tému rodového vzdelávania a aktuálnej témy práv LGBTI+ ľudí.
Ďakujeme za prizvanie k spolupráci Centru voľného času Strojárenská v Košiciach a pani Mgr. Mičinskej, ktorá akciu organizovala. Tešíme sa na stretnutie o rok.

Mgr. Petra Filipová, PhD.
odborná asistentka KAaA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ