Prejsť na obsah

V Los Angeles Oscary, na Katedre germanistiky FF UPJŠ Olympiáda v nemeckom jazyku

1minút, 7sekúnd

 

Žiaci stredných škôl sa 11. februára 2020 stretli na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, aby si v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku preverili svoje jazykové zručnosti. Súťažiaci riešili náročné úlohy z počúvania a čítania s porozumením, absolvovali test z gramatiky a zo slovnej zásoby a zmerali si sily aj v ústnom prejave. Predovšetkým v ústnom prejave prekvapili účastníci olympiády svojou kreativitou a schopnosťou pohotovo reagovať na rôzne okruhy problémov. Veľmi dobrá jazyková úroveň 38 súťažiacich potvrdzuje, že stredoškoláci sa vedia pre nemčinu nadchnúť, aj keď má povesť náročného predmetu.
Krajské kolo olympiády sa konalo pod záštitou predsedníčky PaedDr. Ingrid Puchalovej, PhD., vedúcej KG FF UPJŠ. Členky katedry pracovali spolu so stredoškolskými učiteľkami v štyroch komisiách na FF UPJŠ, ďalšie tri kategórie sa konali na Gymnáziu Šrobárova, s ktorou KG FF UPJŠ už viac rokov úspešne spolupracuje.
Víťazi všetkých kategórií postupujú do celoslovenského kola. Držíme im palce, prajeme veľa úspechov a veríme, že niektorých z nich budeme môcť privítať neskôr u nás ako študentov germanistiky.

Zdroj: katedragermanistiky.webnode.sk


Študuj na UPJŠ