Prejsť na obsah

Navštívili sme knižnicu kláštora premonštrátov v Jasove

1minút, 19sekúnd

 

Absolventka študijného programu latinský jazyk – nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach Mgr. Katharína Bočkayová začala pracovať v knižnici Premonštrátskeho kláštora v Jasove, ktorá nie je z veľkej časti skatalogizovaná a ktorá obsahuje veľké množstvo starej literatúry napísanej v latinčine.
Katharína pozvala pedagógov Katedry klasickej filológie FF UPJŠ na návštevu knižnice. Toto pozvanie sme s radosťou prijali a v utorok 24. júna 2021 sme knižnicu navštívili. Bolo pre nás cťou, že nás privítal opát kláštora prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.
Špecifické na tomto stretnutí je, že Premonštrátske gymnázium na Kováčskej ulici, ktorého riaditeľom je opát kláštora, je jediným gymnáziom v Košiciach, na ktorom sa vyučuje latinčina. Učiteľom latinčiny je tam ďalší náš absolvent a na tomto gymnáziu naši študenti absolvujú aj prax.
Po rozhovore s opátom nás pracovníčky knižnice – popri Katharíne Bočkayovej ešte Mgr. Veronika Timuľaková a Mgr. Zuzana Dzivá – zobrali do nádhernej kláštornej knižnice, kde nám urobili malú prehliadku. Odpovedali na naše otázky a ukázali nám knihy, o ktoré sme mali záujem.
Knižnica so 100-tisíc zväzkami bude potrebovať ešte mnohých absolventov latinského jazyka…

doc. PhDr. František Šimon, CSc.
Katedra klasickej filológie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ