Prejsť na obsah

Doktorka Mária Fedorčáková získala ocenenie Kniha roka 2021 PSK

0minút, 47sekúnd

 

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe – PSK v spolupráci s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a ďalšími regionálnymi knižnicami usporiadala 5. ročník súťaže o Knihu roka PSK. Víťazné knižné tituly vzišli zo 77 nominácií a rozhodovala o nich odborná porota aj čitateľská verejnosť.
Kategóriu odborná literatúra porota rozdelila do dvoch podkategórií – vedecká literatúra a populárno-vedecká literatúra. Víťazkou prvej sa stala Mgr. Mária Fedorčáková, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach za publikáciu Civitas nostra Bartfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526). Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v stredu 25. mája 2022 v Prešove.
Pani doktorke Fedorčákovej k oceneniu srdečne gratulujeme.

Podrobnejšie informácie:
https://www.kniznica-poh.sk/index.php/kniha-roka-psk-2021/705-vyhlasenie-vysledkov-sutaze-kniha-roka-psk-2021


Študuj na UPJŠ