Prejsť na obsah

Kolektív Univerzálu sa perfektne zapísal

1minút, 13sekúnd

 

Ku kvalitám redakčného tímu časopisu študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach UNIVERZÁL patrí nielen tiché pozorovanie akademických záležitostí, ale aj pozoruhodná akčnosť na tanečnom parkete. Čerstvým dôkazom je naša účasť na podujatí Mixer night, ktorú pre zahraničných a domácich študentov pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Ako správni publicisti sme sa nenechali (úplne) zaslepiť odviazanou atmosférou večera, práve naopak. Vyčkávali sme na príležitosť predviesť ostatným fakultám náš nefalšovaný filozofický um. To sa nám skvelo podarilo počas kvízu, ktorý bol tematicky zameraný na všeobecný prehľad.
Vďaka nesúťaživému rektorátu, ktorý sa vzdal svojho právoplatne získaného prvého miesta, sme sa na prvé tri priečky vyštverali my, „univerzalisti“: bronzový Timotej Mikloš, strieborná Ika Borisová a zlatá Júlia Novotná.
Kolektív Univerzálu – v ten večer reprezentovaný tiež Annamáriou Kekeľákovou a Dašou Popovičovou – sa tak, dúfame, zapísal ako zoskupenie rovnako bystrých, ako aj živých študentských síl.
V priebehu večera sme objavili balans medzi nespútanou zábavou a predvádzaním našich poznatkov. Veríme, že podobná harmónia uvoľnenosti a vecnosti sa odtlačí aj na stránkach pripravovaných čísel nášho periodika.

Redakcia Univerzálu


Študuj na UPJŠ