Prejsť na obsah

Prestížna konferencia Európskych absolventov amerických výmenných programov

0minút, 40sekúnd

V dňoch 26. a 27. januára 2023 sa v írskom Dubline konala prestížna konferencia Európskych absolventov amerických výmenných programov, organizovaná asociáciou ENAM (European American Alumni Association). Multidisciplinárnu konferenciu hostia rôzne európske krajiny a každý rok je venovaná inej téme. Tohtoročná bola zameraná na energetickú bezpečnosť a problematiku dezinformácií a na Trinity College Dublin ju hostila asociácia írskych alumnistov (Irland-US-Alumni-Association, IUSA). Na slávnostnej večeri sa zúčastnila aj veľvyslankyňa USA v Írsku p. Claire Cronin. Slovenských absolventov v rámci SFAA (Slovak Fulbright Alumni Association) a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentovala doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD., z Katedry filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ