Prejsť na obsah

Predstavenie sociálneho divadla Hopi Hope

0minút, 33sekúnd

 

Vo štvrtok 6. 10. 2022 sa študentky a študenti Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zúčastnili predstavenia Urashima Taro (tradičná japonská rozprávka), sociálneho divadla s názvom Hopi Hope, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Artest – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže. Organizácia sa už 17 rokov venuje práci s klientmi s Downovým syndrómom.
Okrem nezabudnuteľného zážitku nás potešilo i stretnutie s dvoma našimi absolventkami, ktoré sa nadchli pre sociálnu prácu s klientmi so zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.

KSP FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ