Prejsť na obsah

Členovia katedry slovakistiky sa podpísali pod úspech detskej relácie RTVS

1minút, 42sekúnd

Cyklus košického štúdia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pre deti Čekyho hudobný labák získal špeciálnu cenu poroty na 3. medzinárodnom televíznom festivale Heart of Europe vo Varšave.

„Verím, že môžem v mene tímu tvorcov poďakovať všetkým hviezdam slovenskej, ale aj českej popmusic za to, že venovali svoj čas deťom,“ reagoval PhDr. Jozef Puchala, PhD., ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pod úspech sa podľa neho podpísal široký tvorivo-realizačný tím vrátane špičkových slovenských textárov Kamila Peteraja, Daniela Heviera, Vlada Krausza či prof. PhDr. Mariána Andričíka, PhD., a doc. Mariána Milčáka, PhD. (obaja pôsobia na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ).

Čekyho hudobný labák je obľúbená relácia Mariána Čekovského z produkcie košického štúdia RTVS, ktorá v spolupráci s deťmi a významnými hudobníkmi približuje rôzne hudobné žánre – nádejné detské talenty spolu s hudobnými odborníkmi tvoria nové piesne na originálne autorské texty, pričom deti sa podieľajú nielen na tvorbe, ale aj na interpretácii skladieb.

Medzinárodný televízny festival a fórum Heart of Europe organizuje verejnoprávna Poľská televízia (TVP), v dňoch 25. až 28. septembra 2023 sa uskutočnil tretí ročník. Podujatie spája verejnoprávnych vysielateľov zo strednej a východnej Európy a predstavuje širokú škálu najlepšej televíznej produkcie z regiónu – hrané filmy, celovečerné seriály, dokumenty, zábavné, detské a mládežnícke programy a digitálne projekty, ktoré vytvorili verejnoprávne televízie z Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny a Gruzínska.

Spracoval: Marián Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ