Prejsť na obsah

PILOTNÝ INTENZÍVNY KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE UTEČENCOV Z UKRAJINY

1minút, 15sekúnd

 

Centrum jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach realizuje od 28. marca do 8. apríla 2022 pilotný intenzívny kurz slovenského jazyka pre utečencov z Ukrajiny. Počas dvojtýždňového kurzu majú frekventanti každý pracovný deň 90-minútové lekcie (+ 1 víkendovú aktivitu s dobrovoľníkom z radov študentov či zamestnancov nevyučujúcich priamo v kurze). Vyučovanie prebieha každý deň s inou lektorkou CJP a Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ.
Po skončení kurzu by mali byť jeho absolventi schopní dorozumieť sa po slovensky v najbežnejších životných situáciách (získajú tzv. jazyk na prežitie). Zároveň im bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu. Silno motivovaní študenti by mali byť schopní po absolvovaní kurzu pokračovať v štúdiu aj samovzdelávaním (po usmernení našimi profesionálnymi lektorkami, odporúčaním študijnej literatúry).
Zo 16 aktuálne prijatých študentov (15 žien a 1 muž) majú všetci stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, sú z rozličných odborov, medzi nimi aj vysokoškolské študentky, zdravotné sestry, lekárka, učiteľky, IT pracovník a vedecká pracovníčka. Už teraz máme zoznam ďalších 15 záujemcov o rovnaký kurz, ktorý chceme vždy po dvoch týždňoch opakovať. Na nich by participovali aj študenti slovenského jazyka a literatúry KSSFaK FF UPJŠ a externí učitelia.

doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
vedúca KSSFaK FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ