Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ hostila prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií

0minút, 33sekúnd

 

KOŠICE (Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska) – V dňoch 10. až 13. júla 2022 sa uskutočnil prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií. Podujatie sa konalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte TU v Trnave v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach, ktorá letnú školu hostila. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 20 pozvaných účastníkov zo židovskej komunity a z kresťanských cirkví, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce.

Viac informácií

 


Študuj na UPJŠ