Prejsť na obsah

Tvorba docenta M. Milčáka na Medzinárodnom dni poézie v Ríme

1minút, 53sekúnd

 

V roku 1999 vyhlásila medzinárodná organizácia UNESCO 21. marec za Medzinárodný deň poézie. Hlavné mesto Talianska venuje tomuto umeleckému žánru v uvedený deň početné podujatia, medzi ktoré už tradične patrí aj autorský projekt rímskeho klastra Únie európskych kultúrnych inštitútov EUNIC. V tomto roku 13 členov rímskeho klastra, pod vedením poľsko-litovského predsedníctva, pripravilo celovečerný maratón poézie autorov, ktorý hostila Maďarská akadémia. Niesol sa v duchu podpory a solidarity ukrajinskému obyvateľstvu a všeobecného mieru v zmysle vyhlásenia EUNIC Global v Bruseli z 24. 2. 2022.
Popri tvorcoch z Rakúska, Bulharska, Talianska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Maďarska, ČR a Litvy bolo na podujatí zastúpené aj Slovensko, a to tvorbou básnika Mariána Milčáka, ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. S prekladmi Emilia Gaddu a Jany Luknárovej do taliančiny premietanými na zadnej projekcii, výber z jeho tvorby v slovenčine, vzhľadom na náhle ochorenie autora, predniesol stážista Slovenského inštitútu v Ríme Michal Radošinský.
Večer venovaný poézii moderoval taliansky spisovateľ, novinár a univerzitný pedagóg Marco Dotti a v prezentácii jednotlivých autorov obsiahol aktuálne vývojové prúdy európskej poézie.

Strom sa vytne skoro na jar 
lipa breza alebo jelša
čiastočne sa odstráni kôra
Drevo sa neskladuje v úkryte
a tajnosti
ale vo vetre na ploščadi
pred očami všetkých
niekoľko nekonečných rokov

Potom sa vystrúha Buratino
bývalý agent za dlhým
stolom dlhším ako jeho nos
aby sa nemohol nakaziť
ani atómom súcitu 
idol preveľkého národa
ktorý z bunkra vládne 
matrioškám

Ach mať tak len pre seba šachovnicu 
sveta 
S nehybnou maskou utopenca nechať všetkých pešiakov padnúť
Presúvať jazdcov s raketami
dať Bohu mat a večer v posteli sa kochať
obrázkami
Alina Nataša Nina pasmatrite
oslobodil som
Mariupoľ Charkov Kyjev

Strom bude vyťatý skoro na jar

Zborník

Prílohy

File File size
pdf Zbornik-Giornata-Mondiale-della-poesia-2022 2 MB

Študuj na UPJŠ