Prejsť na obsah

Úspešný študentský projekt Meet the Citizen 2.0 na KAA FF UPJŠ

2minút, 14sekúnd

 

Dňa 20. septembra 2021 sme na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ privítali reprezentantov budapeštianskej organizácie European House a realizovali sme s nimi stretnutie s našimi študentmi študijných programov prekladateľstva a tlmočníctva. V rámci tohto projektového stretnutia sme so študentmi diskutovali o vplyve Európskej únie na rozvoj našich regiónov, o problematike Európskej solidarity, ktorá sa prejavuje aj v oblasti spolufinancovania dôležitých projektov, v rámci ktorých sa rozvíja infraštruktúra členských krajín a znižujú sa rozdiely v kvalite života medzi jednotlivými členskými štátmi. Naši študenti ako výstupy projektovej prípravy prezentovali svoje miniprojekty, v rámci ktorých mali za úlohu vyhľadať a predstaviť už realizované projekty, ktoré boli spolufinancované z európskych zdrojov. Poukázali v nich na dôležitosť ochrany prírody a biodiverzity, hľadali odpovede ako lepšie bojovať s klimatickými zmenami, ako pomáhať rodinám a ako efektívnejšie rozvíjať komunikačnú infraštruktúru a siete v našom regióne. Naši zahraniční hostia boli nadmieru spokojní s kvalitou prípravy a prezentácií našich študentov, s ich kreatívnym a aktívnym prístupom v diskusiách a ako nadštandardné hodnotili ich jednotlivé projekty.
Dvaja študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ – Lucia Gondová a Martin Hudák – boli ocenení za svoju aktívnu účasť v projekte a za kvalitný projektový výstup možnosťou vycestovať, s ďalšími vybranými študentmi z piatich členských krajín zapojených do projektu, do Bruselu, Berlína a Štokholmu, kde sa stretnú s odborníkmi na regionálny rozvoj a kohéznu politiku a budú mať možnosť prezentovať svoje nápady na najvyššej európskej úrovni. Na tejto projektovej pracovnej ceste ich bude 24. – 31. 10. 2021 sprevádzať člen KAA FF UPJŠ Mgr. Július Rozenfeld, PhD., ktorý ako vyučujúci predmetov Európskych štúdií študentov v projekte odborne viedol a projekt na KAA FF UPJŠ koordinoval.
Súčasťou projektu bola aj súťaž, v rámci ktorej študenti prezentovali svoje fotoprojekty a videoprojekty, v ktorých predstavili úspešné EÚ projekty, ktoré prispeli k rozvoju Slovenska a boli úplne alebo čiastočne financované z európskych zdrojov. Najlepšie projekty budú ocenené hodnotnými cenami: 1. cena je 500 €, 2. cena je 300 € a 3. cena je 100 €.
Veríme, že naša dobre rozbehnutá spolupráca bude pokračovať nielen s European House, ale aj s partnerskými univerzitami v piatich členských krajinách.

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
odborný asistent KAA FF UPŠ


Študuj na UPJŠ