Prejsť na obsah

Na Filozofickú fakultu UPJŠ opäť zavítal Mikuláš

1minút, 2sekúnd

 

Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach usporiadala v stredu 4. decembra 2019 po tretí raz fakultného Mikuláša. S organizáciou pomohli študenti prvého ročníka magisterského a druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia odboru sociálna práca.
Na podujatí sa zúčastnilo vyše 40 detí zamestnancov Filozofickej fakulty UPJŠ a viac ako 30 rodičov. Mikulášske popoludnie sa začalo o 16. h tvorivými dielňami, v ktorých si detičky spoločne s rodičmi vyrábali sadrové vianočné ozdoby. O 17.00 h prišli anjel, Mikuláš a čert a požiadali vedúcu Katedry sociálnej práce FF UPJŠ o slávnostné privítanie prítomných. Neskôr elf spolu s publikom privolali piesňou „Rolničky, rolničky“ Mikuláša, ktorý rozdal deťúrencom balíčky s dobrotami – ako odmenu za ich krásne básničky a pesničky.
Všetci sa zhodli na tom, že to bolo veľmi príjemné a vydarené podujatie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Mikulášom – presne o rok!

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
vedúca Katedry sociálnej práce
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ