Prejsť na obsah

Vzácna návšteva J. E. Nigela M. Bakera, veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, na KAA FF UPJŠ

0minút, 54sekúnd

V pondelok 15. mája 2023 poctil Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach svojou návštevou veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Jeho Excelencia Nigel M. Baker. V sprievode pani Moniky Holečkovej, Senior Communication and Political Officer, strávili spoločný čas diskusiou o existujúcej spolupráci a o možnostiach jej rozšírenia s vyučujúcimi a internými doktorandmi katedry. Následne sa pán veľvyslanec stretol so študentkami a študentmi katedry, aby im predstavil svoje pôsobenie na Slovensku a odpovedal na ich otázky, ktoré sa týkali nielen diplomatických záležitostí.
Veríme, že budeme mať možnosť opäť privítať tohto vzácneho hosťa na našej katedre a radi využijeme ďalšie príležitosti na zaujímavú diskusiu o spoločných témach.

Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ